Clasa a V-a lecția 22 - 20 ian 2015

From Algopedia
Jump to: navigation, search

Tema - rezolvări

Rezolvări aici [1]

Lecţie

Probleme olimpiada pe şcoală - rezolvări

Problema cifre 4

Problema cifre 4 este o problemă de bazele informaticii. Ea necesită doar noţiuni introductive de algoritmi şi programare.

#include <stdio.h>

int main() {
 FILE *fin, *fout;
 int n, maxcf, max2cf, npp, cf, cf2;

 fin = fopen( "cifre4.in", "r" );
 fscanf( fin, "%d", &n ); // citire numar n
 fclose( fin );

 maxcf = n % 10;  // initializam cifra maxima cu ultima cifra a numarului
 npp = 0;     // numarul de cifre patrate perfecte este initial zero
 if ( maxcf == 0 || maxcf == 1 || maxcf == 4 || maxcf == 9 )
  npp++;     // doar cifrele 0, 1, 4 si 9 sint patrate perfecte
 max2cf = n % 100; // initializam numarul maxim de 2 cifre cu ultimele 2 cifre
 n /= 10;     // eliminam ultima cifra
 while ( n > 0 ) { // cita vreme mai avem cifre in n
  cf = n % 10;    // extragem ultima cifra in cf
  if ( cf > maxcf )  // o comparam cu maximul
   maxcf = cf;    // daca este mai mare, o retinem in maxim
  if ( cf == 0 || cf == 1 || cf == 4 || cf == 9 ) // cf este patrat perfect?
   npp++;      // daca da, adunam unu la contorul de patrate perfecte
  cf2 = n % 100;   // extragem numarul format din ultimele doua cifre
  if ( cf2 > max2cf ) // este mai mare decit maximul?
   max2cf = cf2;   // daca da, il retinem
  n/= 10;       // eliminam ultima cifra a numarului
 }

 fout = fopen( "cifre4.out", "w" );
 fprintf( fout, "%d\n%d\n%d\n", maxcf, npp, max2cf );
 fclose( fout );

 return 0;
}

Problema gondola

Problema gondola este o problemă cu secvenţe. Rezolvarea ei nu necesită vectori. Problema se poate rezolva în mai multe feluri. Voi prezenta mai jos o soluţie bazată pe memorarea ultimei înălţimi şi a ultimei diferenţe de înălţime între doi stîlpi consecutivi.

În primul rînd să observăm că toate înălţimile pe care le vom lua în calcul în rezolvare provin din suma a două secvenţe şi anume secvenţa originală de înălţimi plus secvenţa postamentelor, care are o regulă de generare:

stîlpi:   h0  h1  h2  h3  h4  h5 ...
postamente: 1  2  3  1  2  3 ...

înălţimi:  h0+1 h1+2 h2+3 h3+1 h4+2 h5+3 ...

Observăm că regula de generare a postamentelor este:

postamentul i: pi = 1 + i % 3

Punctul a

Primul punct este banal, el cere suma înălţimilor.

Punctul b

Şi al doilea punct este relativ simplu. Vom memora ultima înălţime, pentru a putea calcula diferenţa dintre înălţimea curentă şi ultima. Vom avea grijă că diferenţa poate fi în sens crescător sau descrescător.

Punctul c

La punctul c ni se cere să găsim maximul diferenţelor de diferenţe. De acee trebuie să memorăm ultima diferenţă, pe care o vom compara cu diferenţa curentă. La fel, vom avea grijă că această diferenţă poate fi în sens crescător sau descrescător.

Iată o soluţie posibilă:

#include <stdio.h>

int main() {
 FILE *fin, *fout;
 int n, i, h1, h2, d1, d2, dd, maxd, maxdd;
 long long s;

 fin = fopen( "gondola.in", "r" );
 fscanf( fin, "%d", &n );  // numarul de stilpi
 fscanf( fin, "%lld", &s ); // citim prima inaltime direct in suma
 s++;            // adunam inaltimea postamentului
 fscanf( fin, "%d", &h1 ); // citim a doua inaltime
 h1 += 2;          // adunam postamentul
 if ( h1 > s ) // calculam prima diferenta de inaltime
  maxd = d1 = h1 - s;
 else
  maxd = d1 = s - h1;
 s += h1;    // adunam inaltimea la suma
 maxdd = 0;   // initial diferenta de diferente este zero
 // incepem sa citim stilpii, incepind cu al treilea (i=2)
 for ( i = 2; i < n; i++ ) {
  fscanf( fin, "%d", &h2 ); // citim inaltimea stilpului
  h2 = h2 + 1 + i % 3;   // adunam postamentul
  s += h2;
  if ( h2 > h1 )      // calculam diferenta curenta
   d2 = h2 - h1;
  else
   d2 = h1 - h2;
  if ( d2 > maxd ) // actualizam diferenta maxima
   maxd = d2;
  if ( d2 > d1 )  // calculam diferenta ultimelor doua diferente
   dd = d2 - d1;
  else
   dd = d1 - d2;
  if ( dd > maxdd ) // actualizam diferenta de diferente maxima
   maxdd = dd;
  h1 = h2; // memoram ultima inaltime
  d1 = d2; // memoram ultima diferenta
 }
 fclose( fin );

 fout = fopen( "gondola.out", "w" );
 fprintf ( fout, "%lld\n%d\n%d\n", s, maxd, maxdd );
 fclose( fout );

 return 0;
}

Temă

Atenţie: rezolvaţi problemele următoare folosind vectori de frecvenţă! Acesta este scopul temei.

Tema 22 clasa a 5a

Rezolvări aici [2]