Clasa a V-a lecția 39 - 26 mai 2015

From Algopedia
Jump to: navigation, search

Tema - rezolvări

Rezolvări aici [1]

Lecție

Vom discuta despre unele probleme clasice, cu sau fără vectori.

Putere

Calculați an în mod cît mai eficient (a și n numere naturale). Problema este cunoscută şi sub numele de ridicare la putere în timp logaritmic. Ideea din spatele acestei rezolvări este următoarea:

 • Dacă n este par, atunci an = a2*n/2 = (a2)n/2
 • Dacă n este impar, atunci n-1 este par și avem an = a * an-1 = a * a2*(n-1)/2 = a * (a2)(n-1)/2 = a * (a2)n/2

În formulele de mai sus am considerat că / este împărțirea întreagă din limbajul C. De aceea atunci cînd n este impar (n-1)/2 este totuna cu n/2. Se observă că indiferent de paritatea lui n, la fiecare pas al iterației putem transforma a în a * a și apoi putem împărți n la 2. Doar în cazurile cînd n este impar vom acumula valoarea curentă a lui a la produsul calculat. Iată soluția bazată pe această idee:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a, n;
  scanf("%d%d", &a, &n);

  int p = 1;
  while (n > 0) {
    if (n % 2 == 1)
      p = p * a;
    a = a * a;
    n = n / 2;
  }
  printf("%d", p);
}

Secvență monotonă

Spuneți dacă o secvență de numere este monotonă. O secvență este monotonă dacă numerele ei sînt fie în ordine crescătoare fie în ordine descrescătoare. Secvența are cel puțin două numere. Nu aveți voie să folosiți tablouri (vectori sau matrice).

#include <stdio.h>

int main() {
 int n, a, b, i, cresc, monoton;
 scanf( "%d%d%d", &n, &a, &b );
 i = 2;
 // Ignoram toate elemente egale de la inceput, pentru a stabili monotonia sirului
 while (i < n && a == b) {
  a = b;
  scanf("%d", &b);
  ++i;
 }
 // Daca toate numerele sunt egale, secventa este monotona
 if (i == n) {
  printf("DA");
 } else {
  // Daca sirul tinde crescator, cresc = 1; Altfel, cresc = 0.
  if (a < b)
   cresc = 1;
  else
   cresc = 0;
  // Retinem monotonia initiala
  monoton = cresc;
  // Cat timp nu am terminat de parcurs sirul si este pastrata monotonia initiala
  while (i < n && monoton == cresc) {
   a = b;
   scanf("%d", &b);
   if (a < b)
    cresc = 1;
   else if (a > b)
    cresc = 0;
   ++i;
  }
  if (monoton == cresc)
   printf("DA");
  else
   printf("NU");
 }
 return 0;
}

Paranteze

Dată o secvență de 0 și 1, unde 0 înseamnă paranteză deschisă '(', iar 1 înseamnă paranteză închisă ')', spuneți dacă secvența reprezintă o expresie corectă de paranteze și dacă da calculați numărul maxim de paranteze una într-alta. Exemplu: 0 1 0 0 1 0 1 1 este corectă și are factorul de imbricare de 2, pe cînd secvența 0 0 0 1 1 1 0 este incorectă. Nu aveți voie să folosiți tablouri (vectori sau matrice).

Putem rezolva problema observînd următoarele reguli valabile pentru orice expresie corectă:

 • oriunde "rupem" expresia, în partea stîngă vom avea un număr de paranteze deschise mai mare sau egal cu cele închise
 • la final numărul de paranteze închise trebuie să fie egal cu cele închise

Dacă ambele condiții se îndeplinesc expresia e corectă. Prima condiție trebuie îndeplinită pentru fiecare poziție de rupere.

#include <stdio.h>

int main() {
 int n, a, i, sum, max;
 scanf("%d", &n);
 max = sum = i = 0;
 while ( i < n && sum >= 0 ) {
  if ( sum > max )
   max = sum;
  scanf( "%d", &a );
  if ( a == 0 )
   ++sum;
  else
   --sum;
  ++i;
 }
 if ( sum == 0 )
  printf("Parantezarea este corecta, avand factorul de imbricare %d", max);
 else
  printf("Parantezarea este incorecta");
}

Temă de gîndire pentru acasă: cum generalizăm? Avem paranteze rotunde, pătrate și acolade, aceeași cerință.

Temă

Lucraţi la jocul Gold.