Clasa a V-a lecția 6 - 19 sep 2014

From Algopedia
Jump to: navigation, search

Test de selecţie

Problema 1: Balanţa

Cunoscînd că primele două balanţe sînt în echilibru, determinaţi cîte triunghiuri sînt necesare în partea dreaptă a ultimei balanţe pentru a o echilibra. Explicați răspunsul, nu scrieți doar un număr!
P1-balanta.gif

Problema 2: Bisum

Se citește un număr natural n de patru cifre (nu trebuie să verificați că are patru cifre, sigur are). Scrieți o schemă logică care să spună dacă numărul este bisum, adică dacă prima lui cifră însumată cu a doua dă același rezultat cu cea dea treia cifră însumată cu a patra. Se va afișa "da" dacă numărul este bisum, "nu" în caz contrar. Exemple: 9146 este bisum (9+1 = 4+6), 8190 este, 2571 nu este, 4490 nu este.

Problema 3: Număr cifre impare

Se citește un număr natural n. Scrieți o schemă logică care să afișeze numărul de cifre impare ale lui n. Exemple: dacă n = 5246 se afișează 1 (doar cifra 5 este impară); dacă n = 81509 se afișează 3. Dacă n = 12340873 se afișează 4.

Problema 4: Cărămizi

Ionel vrea să construiască un zid între doi stîlpi verticali, de înălțime H, aflați la distanța D unul de altul. El dispune de cărămizi de lungime l și înălțime h pe care le așează orizontal, una după alta. Pe fiecare rînd orizontal Ionel așează cîte cărămizi încap, lăsînd eventual un gol la capătul din dreapta. În sus el se oprește atunci cînd, dacă ar mai așeza un rînd de cărămizi, zidul ar depăși înălțimea stîlpilor. Scrieți o schemă logică care citește H, D, l și h și afișează numărul de cărămizi pe care trebuie să le așeze Ionel pentru a construi zidul. Exemplul din figură: dacă D = 8, H = 5, l = 3 și h = 2 atunci Ionel va avea nevoie de 4 cărămizi.
P4-caramizi.gif

Problema 5: Înălțimi

Alin are a cm înălțime, Barbu are b cm și Cristi are c cm, a, b și c fiind numere naturale diferite unul de altul. Cei trei, fiind tari la mate, se întreabă următorul lucru: acela dintre ei care nu este nici cel mai înalt, nici cel mai mic (cel din mijloc), este mai aproape ca înălțime de cel mai înalt, sau de cel mai scund? Scrieți o schemă logică care citește a, b și c și dă răspunsul. Exemple: dacă a=180 b=100 c=240 maximul este 240, minimul este 100, iar răspunsul este "maxim" deoarece 240-180<180-100; dacă a=50 b=150 c=90 răspunsul este "minim" deoarece 90-50<150-90.
P5-inaltimi.gif

Problema 6: Verze

Folosind trei linii drepte împărțiți verzele în șase regiuni cu cîte două verze în fiecare secțiune.
P6-verze.gif

Rezultatele selecției

În urma testului și a temelor trimise următorii elevi s-au calificat pentru a continua cercul de informatică clasa a V-a:

Felicitări celor calificați! Cei care nu sînteți pe aceaste liste:

  • Nu uitați că faptul că nu v-ați calificat nu înseamnă că nu sînteți buni!
  • Nu mai veniți deocamdată la cerc.
  • Veți avea ocazia să reveniți dacă veți avea rezultate bune la orele de informatică, la temele şi concursurile de la cerc, ale căror rezultate vor fi făcute publice.
  • Dovediți-mi că am greșit neselectîndu-vă și calificați-vă la olimpiada de informatică faza pe municipiu!