Clasa VII/VIII lecția 3 - 7 oct 2014

From Algopedia
Revision as of 00:10, 5 November 2019 by Cristian (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tema - rezolvări

Rezolvări aici [1]

Lecție

Clasa a șaptea și a opta: Recursivitate

O funcție este recursivă dacă se autoapelează. A scrie o funcție recursivă necesită, inițial, o încredere în faptul că funcția funcționează. În fapt, cînd pornim să scriem o funcție recursivă este bine să considerăm că ea deja funcționează!

Reguli de scriere a unei funcții recursive:

 • Înainte de a scrie cod este bine să ne clarificăm formula recurentă.
 • Tratăm mai întîi cazurile simple, atunci cînd funcția poate returna o valoare fără a se autoapela.
 • În final tratăm cazul de recursie, considerînd că funcția este deja scrisă pentru cazurile "mai mici", folosindu-ne de formula recurentă găsită la început.

Exemple introductive

Factorial

Calcul n! Ne vom folosi de definiția recursivă:

int fact( int n ) {
 if ( n == 1 )
  return 1;
 return n * fact( n - 1 );
}

Putere

Calcul an. Ne vom folosi de definiția recurentă:

int putere( int a, int n ) {
 if ( n == 0 )
  return 1;
 return a * putere( a, n - 1 );
}

Cmmdc

Calcul cmmdc a două numere. Ne vom folosi de definiția recursivă a lui Euclid:

int cmmdc( int a, int b ) {
 if ( b == 0 )
  return a;
 return cmmdc( b, a % b );
}

Exerciții

Încercați în clasă să scrieți următoarele funcții recursive.

Fibonacci

Să se scrie o funcție recursivă care, dat n, calculează al n-lea termen din șirul lui Fibonacci: 0 1 1 2 3 5 8 13.... Ne vom folosi de definiția recursivă:

int fib( int n ) {
 if ( n == 1 )
  return 0;
 if ( n == 2 )
  return 1;
 return fib( n - 1 ) + fib ( n - 2 );
}

Suma cifrelor

Să se scrie o funcție recursivă care calculează suma cifrelor unui număr n. Ne vom folosi de următoarea formulă recurentă:

int sumac( int n ) {
 if ( n == 0 )
  return 0;
 return n % 10 + sumac( n / 10 );
}

Afișare

Să se afișeze un șir de caractere în ordine inversă. Șirul se termină cu '\n'. Ne vom folosi de următoarea idee: citim un caracter, apoi chemăm funcția recursivă pentru a afișa restul caracterelor, apoi afișăm caracterul.

void afisare( FILE *fin, FILE *fout ) {
 char ch;

 ch = fgetc( fin );
 if ( ch != '\n' )
  afisare( fin, fout );
 fputc( ch, fout );
}

Descompunerea în baza 2

Să se scrie o funcție recursivă care, dat n, îl afișează în baza 2. Similar cu exercițiul precedent, vom calcula ultima cifră a descompunerii (restul împărțirii la doi), apoi vom chema funcția cu n / 2, iar la revenire vom afișa cifra.

void baza2( int n, FILE *fout ) {
 int cf2;

 if ( n > 0 ) {
  cf2 = n % 2;
  baza2( n / 2, fout );
  fprintf( fout, "%d", cf2 );
 }
}

Temă (comună claselor a 7-a și a 8-a)

 • Tema 3 clasele 7/8:
  • Sumadiv: să se scrie o funcție recursivă care să calculeze suma divizorilor unui număr. Ea va arăta astfel:
   int sumd( int n, int d ) {
    ...
   }
   și va fi apelată inițial astfel:
   sum = sumd( n, 1 );
   Semnificaţia este suma divizorilor lui n care sînt mai mari sau egali cu d şi mai mici sau egali cu n / d. Mai exact trebuie să completați funcția sumd din programul următor:
   #include <stdio.h>
   
   int sumd( int n, int d ) {
    ...
   }
   
   int main() {
    FILE *fin, *fout;
    int n;
   
    fin = fopen( "sumadiv.in", "r" );
    fscanf( fin, "%d", &n );
    fclose( fin );
   
    fout = fopen( "sumadiv.out", "w" );
    fprintf( fout, "%d\n", sumd( n, 1 ) );
    fclose( fout );
   
    return 0;
   }
   Atenţie mare la complexitatea algoritmului obţinut!
  • Invector Să se răstoarne un vector folosind o funcție recursivă. Vectorul trebuie modificat, nu doar afișat invers. Funcția va arăta astfel:
   void inv( int primul, int ultimul, int v[] ) {
    ...
   }
   unde primul și ultimul sînt indicii de început, respecitiv sfîrșit care definesc subvectorul de răsturnat. Funcția va fi apelată inițial astfel:
   inv( 0, n-1, v );
   Mai exact trebuie să completați funcția inv din programul următor:
   #include <stdio.h>
   
   int v[100000];
   
   void inv( int primul, int ultimul, int v[] ) {
    ...
   }
   
   int main() {
    FILE *fin, *fout;
    int n, i;
   
    fin = fopen( "invector.in", "r" );
    fscanf( fin, "%d", &n );
    for ( i = 0; i < n; i++ )
     fscanf( fin, "%d", &v[i] );
    fclose( fin );
   
    inv( 0, n-1, v );
   
    fout = fopen( "invector.out", "w" );
    for ( i = 0; i < n; i++ )
     fprintf( fin, "%d ", v[i] );
    fprintf( fin, "\n" );
    fclose( fout );
   
    return 0;
   }
  • V (ONI 2004 clasa a 7-a) Clasa a 7-a poate să ia doar 50% din punctaj. Clasa a 8-a trebuie să ia 100%
 • Opțional, grea: Combinări - combinări de n luate cîte k. Date numerele naturale n și k, k ≤ n, să se afișeze toate submulțimile mulțimii {1, 2, 3, ..., n} de k elemente.

Rezolvări aici [2]