Clasa a V-a lecția 3 - 9 sep 2014

From Algopedia
Revision as of 12:41, 8 September 2015 by Cristian (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tema - rezolvări

Rezolvări aici [1]

Lecție

Exerciții cu structura liniară și alternativă

Strîngeri de mînă

Avem n oameni care dau mîna fiecare cu fiecare o singură dată. În total sînt k strîngeri de mînă. Să se scrie o schemă logică care citește k (numărul de strîngeri de mînă), apoi calculează și afișează n (numărul de oameni).

n oameni dau mîna. Sînt k strîngeri de mînă. Dîndu-se k să se calculeze n.

Maximul a trei numere

Se citesc trei numere, a, b și c. Să se afișeze valoarea maximă.

maximul a trei numere, varianta 1
maximul a trei numere, varianta 2

Cifre impare

Se citește un număr n. Se știe că 1 ≤ n < 100. Să se spună dacă toate cifrele lui n sînt impare.

Toate cifrele lui n sînt impare, varianta 1
Toate cifrele lui n sînt impare, varianta 2

Divizibilitate

Se citesc trei numere naturale, a, b și k. Să se afișeze numărul de numere divizibile cu k în intervalul [a, b] (inclusiv a și b).

Cîte numere divizibile cu k se află în intervalul [a, b]?

Tema

  • Te afli într-o încăpere goală. Ai în mînă un pahar cilindric și transparent care conține apă. Nu poți să acoperi gura paharului cu mîna, deoarece este prea largă. Cum afli dacă paharul este fix jumate plin?
  • Cîte cubuleţe sînt necesare pentru a construi cubul din figură:
    Cîte cubulețe conține acest cub?
  • Scrieți o schemă logică care să determine dacă un an este bisect. Un an este bisect dacă este divizibil cu 4, cu excepția anilor divizibili cu 100, care nu sînt bisecți, cu excepția anilor divizibili cu 400 care sînt bisecți. Exemple: 2012 este an bisect, 1900 nu a fost an bisect, 2000 a fost an bisect.
  • Se citesc trei numere, a, b și c. Să se afișeze în ordine crescătoare. Exemplu: dacă a = 8, b = 4, c = 12, se va afișa 4 8 12.

Rezolvări aici [2]