Difference between revisions of "Clasa a V-a lecția 6 - 16 sep 2017"

From Algopedia
Jump to: navigation, search
(Problema 4: Zid (3p))
(Test - rezolvări)
 
Line 45: Line 45:
  
 
= Test - rezolvări =
 
= Test - rezolvări =
== Problema 1: Inegalități (2p) ==
 
Deoarece r < y, y < x și x < q rezultă că r < q. Răspunsul este C).
 
 
== Problema 2: Diferența sumelor (4p) ==
 
Este o problemă de calcul al cifrelor unui număr și test de calcul diferență corectă în funcție de valoarea mai mare. Iată o soluție posibilă:
 
[[File:Sl-diff-sume-cifre-n.gif|none|frame|Diferența sumelor]]
 
 
== Problema 3: Mai multe cifre (5p) ==
 
Putem să eliminăm cîte o cifră din ambele numere (n, respectiv n+k) pînă ce n râmîne fără cifre. În acel moment, dacă suma mai are cifre, înseamnă că numărul de cifre a crescut. Atenție la cazul particular cînd n este zero! Iată o soluție posibilă:
 
[[File:Sl-mai-multe-cifre.gif|none|frame|Mai multe cifre]]
 
 
== Problema 4: Zid (3p) ==
 
Problema are o rezolvare extrem de simplă, matematică. Alin va așeza numărul maxim posibil de cărămizi pe fiecare rînd orizontal. Acest număr este cîtul împărțirii lui ''D'' (distanța dintre stîlpi) la ''l'' (lungimea unei cărămizi). Acest cît se calculează în mod natural cu operatorul împărțire întreagă, '''/'''. Vom avea, deci, ''D''/''l'' cărămizi pe rînd. Cîte rînduri va așeza Alin? Deoarece avem ''n'' cărămizi și ''D''/''l'' cărămizi pe orizontală, pentru a calcula numărul de cărămizi pe verticală vom împărți ''n'' la numărul de cărămizi pe orizontală, adică ''D''/''l''. ''n''/(''D''/''l'') este numărul de cărămizi pe verticală, dacă n se împarte la ''D''/''L'', altfel trebuie să adunăm unu, deoarece ultimul rînd de cărămizi nu va fi complet. Pentru a acoperi ambele cazuri vom împărți (''n'' + ''D''/''l'' - 1) la ''D''/''L''. Acesta este numărul maxim de cărămizi pe verticală. Pentru a afla înălțimea zidului vom înmulți acest număr cu h, înălțimea unei cărămizi. Iată o soluție posibilă:
 
[[File:Sl-zid.gif|none|frame|Zid]]
 
 
== Problema 5: Bețe (4p) ==
 
Problema cere să ordonăm cele trei lungimi. Odată ordonate, vom compara diferența dintre maxim și minim cu lungimea din mijloc. Iată o soluție posibilă:
 
[[File:Sl-bete.gif|none|frame|Bețe]]
 
 
== Problema 6: Felie (2p) ==
 
Numerele din felii opuse aflate pe poziții opuse au sumă opt. De exemplu, în feliile de sus, respectiv jos, avem cele două numere la centru 6 și 2, cele două numere la margine pe partea stîngă 5 și 3, iar cele două numere la margine pe partea dreaptă 4 și 4. Cea care păstrează această proprietate de sumă 8 este felia '''A'''.
 
 
Am acceptat ca răspunsuri valide și:
 
* Sumele din feliile opuse sînt 24 (deși regula e bazată pe două exemple, cam subțire).
 
* Sumele la numerelor la centru din felii opuse sînt opt, iar sumele numerelor de la margine din felii opuse sînt cuplate 7 cu 9 (deși regula este complicată și bazată pe doar două exemple).
 
  
 
Rezolvări aici [http://solpedia.francu.com/wiki/index.php/Clasa_a_V-a_lec%C8%9Bia_6_-_16_sep_2017].
 
Rezolvări aici [http://solpedia.francu.com/wiki/index.php/Clasa_a_V-a_lec%C8%9Bia_6_-_16_sep_2017].

Latest revision as of 12:10, 13 September 2019

Test cerc informatică

Timp de lucru: 2h

Problema 1: Inegalități (2p)

Dacă p < x < q și r < y < s și știm că x > y este adevărat, care din următoarele opțiuni este corectă? Răspundeți cu A, B, C sau D (nu faceți schemă logică!) Explicați răspunsul, nu scrieți doar o literă!

Alegeți una din următoarele opțiuni:

A) q = s        B) p > r        C) r < q        D) p < r

Problema 2: Diferența sumelor (4p)

Se citește un număr natural n de patru cifre (nu trebuie să verificați că are patru cifre, sigur are). Scrieți o schemă logică care să afișeze diferența dintre două sume: suma dintre prima și ultima cifră, respectiv suma dintre a doua și penultima cifră. Exemple: pentru 2534 se va afișa 2 (8-6), pentru 9241 se va afișa 4 (10-6), iar pentru 2080 se va afișa 6 (8-2).

Problema 3: Mai multe cifre (5p)

Se citesc două numere naturale, n și k. Scrieți o schemă logică care să spună dacă suma n+k are mai multe cifre decît numărul n. Cu alte cuvinte, dacă prin adunarea lui k la n, n își modifică numărul de cifre. Răspundeți cu "da" dacă numărul de cifre crește, sau cu "nu" în caz contrar. Exemple: dacă n = 52345 și k = 47654 afișați "nu" (suma este 99999 care are același număr de cifre cu 52345). Dacă n = 52345 și k = 47655 afișați "da" (suma este 100000, are o cifră în plus față de 52345). Dacă n = 8 și k = 4 afișați "da" (suma este 12, are o cifră în plus față de 8).

Problema 4: Zid (3p)

Alin vrea să construiască un zid între doi stîlpi verticali, aflați la distanța D unul de altul. El dispune de n cărămizi de lungime l și înălțime h pe care le așează orizontal, una după alta, ca în figură. Pe fiecare rînd orizontal Ionel așează cîte cărămizi încap, lăsînd eventual un gol la capătul din dreapta. În sus el se oprește atunci cînd se termină cărămizile. Scrieți o schemă logică care citește D, n, l și h și afișează înălțimea maximă a zidului construit. În exemplul din figură: dacă D = 11, n = 8, l = 3 și h = 2 atunci înălțimea maximă a zidului va fi 6 (3 cărămizi fiecare de înălțime 2).
P4-zid.svg

Problema 5: Bețe (4p)

Trei bețe au lungimile de a cm, b cm, respectiv c cm, a, b și c fiind diferite unul de altul. Tăiem din bățul cel mai lung o bucată egală cu bățul cel mai scurt. Calculați diferența de lungime dintre bucata rămasă și bățul de lungime medie. Scrieți o schemă logică care citește a, b și c și dă răspunsul. Exemple: dacă a = 180 b = 100 c = 240 maximul este 240, minimul este 100, iar răspunsul este 40 deoarece 180-(240-100) = 40; dacă a = 50 b = 150 c = 90 răspunsul este 10 deoarece (150-50)-90 = 10.
P5-bete.svg

Problema 6: Felii (2p)

Feliile din cercul de alături au o legatură între ele. Ce felie lipsește din cerc? Răspundeți cu A, B sau C (nu faceți schemă logică!). Explicați răspunsul, nu scrieți doar o literă!
P6-cerc.jpg
P6-felie-a.jpg
P6-felie-b.jpg
P6-felie-c.jpg
A B C

Test - rezolvări

Rezolvări aici [1].

Rezultatele pre-cursului IQ Academy, anul școlar 2017-2018

În urma perioadei de pre-curs am selecționat urmatorii elevi pentru a continua la cursul de informatică clasa a V-a:

Următorii elevi sunt pe lista de așteptare, în ordinea în care vor putea reveni la curs în caz că vor fi reselecționați:

Felicitări celor selecționați! Nu uitați că selecționarea trebuie menținută! Aceasta înseamnă:

 • Să fiți prezenți la curs.
 • Să vă faceți temele.
 • Să participați la concursurile ce vor urma.
 • Să aveți rezultate bune, atît la teme cît și la concursuri.

Cei care sînteți în lista de așteptare:

 • Nu uitați că faptul că nu v-ați calificat nu înseamnă că nu sînteți buni!
 • Nu mai veniți deocamdată la curs.
 • Veți avea ocazia să reveniți dacă veți avea rezultate bune la temele şi concursurile de la curs, ale căror rezultate vor fi făcute publice.
 • Dovediți-mi că am greșit neselectîndu-vă: urmăriți în continuare lecțiile. Cei cu rezultate bune veți putea reveni la cerc.

Grup de discuții

Grupul de informatică al grupelor de informatică de clasa a 5a se numește clubul curioșilor. Înscrierea este obligatorie pentru cei selecționați la cursul de informatică și opțională pentru elevii din listele de așteptare. Se pot înscrie şi părinţii, dacă doresc. Atenţie: clubul curioșilor este modul prin care pot face anunţuri urgente. El este, de asemenea, locul unde puteți primi ajutor de la colegii voștri și de la instructori, orice întrebări ați avea:

Comentarii Pre-curs Informatică

Dragi copii, iată unele concluzii pe care le-am tras la finalul acestor cinci lecții și un test:

 1. Unii dintre voi ați fost ajutați la teme, mai exact circa 14 copii din totalul de circa 60. Pentru acești 14 copii discrepanța între rezultatele la test și teme a fost mult prea mare (temele fiind la nivel mult superior). Acest lucru m-a împiedicat să îmi dau seama de nivelul real al lor. De asemenea, pe ei i-a împiedicat să primească corecturile necesare pentru a se îmbunătăți pentru testul final.
 2. Problema 4, zid, a fost una relativ simplă matematic. Mulți dintre voi sunteți matematicieni buni. Cum se explică atunci faptul că doar 13 dintre voi au rezolvat-o corect? Explicația constă în faptul că, așa cum ați constatat și la problema cu vaporul, mulți dintre voi calculați, aplicați formule, dar nu gîndiți o problemă de la cap la coadă. Aceasta înseamnă gîndire computațională. O problemă din lumea reală are trei etape:
  1. Formularea ei din limba română în limbaj matematic/informatic.
  2. Rezolvarea problemei matematice/informatice.
  3. Traducerea rezultatului înapoi în limba română.

Din aceste trei etape voi sunteți ași numai în a doua etapă. Trebuie să învățați și celelalte două etape.