Difference between revisions of "Portofolii Greedy"

From Algopedia
Jump to navigationJump to search
(Created page with "= Dumitrescu Elena = Algoritmii greedy sunt in general simpli si sunt folositi la probleme de optimizare, cum ar fi: sa se gaseasca cea mai buna ordine de executare a unor lu...")
 
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
 
Codeforces
 
Codeforces
  
====1 [ https://codeforces.com/contest/1220/problem/C substring game in the lesson ]====
+
==== [https://codeforces.com/contest/1220/problem/C Substring game in the lesson]====
 
<syntaxhighlight>
 
<syntaxhighlight>
 
+
#include <iostream>  
#include <iostream>
+
using namespace std;  
 
using namespace std;
 
 
 
int main() {
 
int main() {
 
     char c, cm = 'z'+1;
 
     char c, cm = 'z'+1;
Line 33: Line 30:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
====2 [ https://codeforces.com/contest/625/problem/B war of the corporations ]====
+
====2 [https://codeforces.com/contest/625/problem/B war of the corporations]====
 
<syntaxhighlight>
 
<syntaxhighlight>
  
Line 61: Line 58:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
====3 [ https://codeforces.com/contest/827/submission/64788465 substing reconstruction ]====
+
====3 [https://codeforces.com/contest/827/submission/64788465 substing reconstruction]====
 
<syntaxhighlight>
 
<syntaxhighlight>
  
Line 254: Line 251:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
====10 [ https://codeforces.com/contest/50/problem/A domino piling ]====
+
====10 [https://codeforces.com/contest/50/problem/A domino piling]====
 
<syntaxhighlight>
 
<syntaxhighlight>
  
Line 275: Line 272:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
====11 [ https://codeforces.com/contest/1236/problem/A stones]====
+
====11 [https://codeforces.com/contest/1236/problem/A stones]====
 
<syntaxhighlight>
 
<syntaxhighlight>
  
Line 322: Line 319:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
====12 [ https://codeforces.com/contest/749/problem/A bachgold problem]====
+
====12 [https://codeforces.com/contest/749/problem/A bachgold problem]====
 
  <syntaxhighlight>
 
  <syntaxhighlight>
 
#include <iostream>
 
#include <iostream>
Line 351: Line 348:
  
 
PbInfo
 
PbInfo
 +
 
==== 13 [ https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=2271&id_sursa=18424149#a_editor ProdMax ]====
 
==== 13 [ https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=2271&id_sursa=18424149#a_editor ProdMax ]====
 
<syntaxhighlight>
 
<syntaxhighlight>

Latest revision as of 08:05, 29 November 2019

Dumitrescu Elena

Algoritmii greedy sunt in general simpli si sunt folositi la probleme de optimizare, cum ar fi: sa se gaseasca cea mai buna ordine de executare a unor lucrari pe calculator, sa se gaseasca cel mai scurt drum intr-un graf etc. In cele mai multe situatii de acest fel avem: · o multime de candidati (lucrari de executat, varfuri ale grafului etc) · o functie care verifica daca o anumita multime de candidati constituie o solutie posibila, nu neaparat optima, a problemei · o functie care verifica daca o multime de candidati este fezabila, adica daca este posibil sa completam aceasta multime astfel incat sa obtinem o solutie posibila, nu neaparat optima, a problemei · o functie de selectie care indica la orice moment care este cel mai promitator dintre candidatii inca nefolositi · o functie obiectiv care da valoarea unei solutii (timpul necesar executarii tuturor lucrarilor intr-o anumita ordine, lungimea drumului pe care l-am gasit etc); aceasta este functia pe care urmarim sa o optimizam (minimizam/maximizam) Probleme semnificative: Codeforces

Substring game in the lesson

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() {
  char c, cm = 'z'+1;
  cin.get(c);
  while( c != '\n' ){
    if( c <= cm ) {
      cm = c;
      cout << "Mike \n";
    }
    else
      cout << "Ann \n";
    cin.get(c);
  }
  return 0;
}

2 war of the corporations


#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
 
using namespace std;
 
char v[100001], cv[35];
 
int main() {
  int n,nr;
  char *pt;
  cin >> v;
  cin >> cv;
  n=strlen(cv);
  nr=0;
  pt=strstr(v,cv);
  while(pt!=NULL) {
    nr++;
    pt=strstr(pt+n,cv);
  }
  cout << nr;
  return 0;
}

3 substing reconstruction


#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
 
using namespace std;
 
char rez[2000001],s[2000001];
 
int main() {
	int n, k, l, len=0, p, poz; //p reprezinta cea mai din dreapta pozitie pe care am adaugat-o
	cin >> n;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
    p=1;
		cin >> s >> k; //citim structura si nr de pozitii de pe care incepe structura
		l = strlen(s); // l reprezinta lungimea structurii
		for (int j = 0; j < k; j++) {
			cin >> poz; // citim fiecare pozitie a structurii
			for (int m = max(poz,p); m < poz + l; m++) { //pornim de la pozitia ultimului caracter pus
				rez[m] = s[m - poz];
			}
			p = poz + l - 1; //cresc p cu lungimea structurii adaugate
			if (len < p)
				len = p; //lugimea sirului final rez
 
		}
	}
	for (int i = 1; i <= len; i++) {
		if (rez[i])
			cout << rez[i];
		else
			cout << 'a'; //pe pozitiile goale punem a
	}
	return 0;
}

4 [ https://codeforces.com/contest/337/problem/A puzzles ]


#include <iostream>
 
using namespace std;
int v[51];
 
int main() {
  int n,m,i,j,aux,x;
  cin >> n >> m;
  for(i=0;i<m;i++)
    cin >> v[i];
  for(i=0;i<m;i++) {
    for(j=i+1;j<m;j++) {
      if(v[j]<v[i]) {
        aux=v[j];
        v[j]=v[i];
        v[i]=aux;
      }
    }
  }
  x=v[n-1]-v[0];
  for(i=0;i<m-n+1;i++) {
    if(x>v[n+i-1]-v[i])
      x=v[n+i-1]-v[i];
  }
  cout << x;
  return 0;
}


5 [ https://codeforces.com/contest/670/problem/A holidays]


#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main() {
  int n;
  cin >> n;
  cout << n/7*2+(n%7==6)<<' ';
  if (n>1)
    cout << 2+(n-2)/7*2+((n-2)%7==6);
  else
    cout << 1;
  return 0;
}

6 [ https://codeforces.com/contest/1113/problem/A sasha and his trip ]


#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main() {
 
  int n, v, p, o, x = 2;
  cin >> n >> v;
  p = min(n - 1, v);
  o = p + 1;
  while (o < n) {
    p = p+x;
    x++;
    o++;
  }
  cout << p;
  return 0;
}
 

7 [ https://codeforces.com/contest/1096/problem/A find divisible]


#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main() {
 
 int l, r, t, i ;
 cin >> t ;
 for (i = 0 ; i < t ; i++ ) {
  cin >> l >> r;
  cout << l << " " << 2*l << "\n" ;
 }
 return 0;
}
 

8 [ https://codeforces.com/contest/1096/problem/A telephone number ]


#include <iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
 
int v[101];
int main() {
  int caz, n, i, a, cont, j;
  char c;
  cin>>caz;
  for(i=0; i<caz; i++){
    cin>>n;
    for(j=0; j<n; j++){
      cin>>c;
      v[j]=c-'0';
    }
    cont=0;
    while(v[cont]!=8 && cont<n){
      cont++;
    }
    if(n-cont>=11)
      cout<<"YES";
    else
      cout<<"NO";
    cout<<"\n";
  }
  return 0;
}

9 [ https://codeforces.com/contest/1163/problem/A eating soup ]


#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main() {
  int a,b;
  cin >> a >> b;
  if( b == 0 )
   cout << 1;
  else{
   if( (a+1)/2 <= b )
    cout << a - b ;
   else
    cout << b;
  }
  return 0;
}

10 domino piling


#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
 
int main() {
  int n,m,n1,n2;
  cin >> n >> m;
  n1=n*(m/2)+(m%2)*n/2;
  n2=(n/2)*m+(n%2)*m/2;
  if (n1>n2)
    cout << n1;
  else
    cout << n2;
  return 0;
}

11 stones


#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main() {
  int n,a,b,c,a1,b1,c1,p1=0,p2=0;
  cin >> n;
  for(int i=0;i<n;i++) {
   cin >> a >> b >> c;
   a1=a;
   b1=b;
   c1=c;
   p1=0;
   while(a1>0&&b1>1) {
    a1--;
    b1=b1-2;
    p1++;
   }
   while(c1>1&&b1>0) {
    c1=c1-2;
    b1--;
    p1++;
   }
   p2=0;
   while(c>1&&b>0) {
    c=c-2;
    b--;
    p2++;
   }
   while(a>0&&b>1) {
    a--;
    b=b-2;
    p2++;
   }
   if(p1>p2)
    cout << 3*p1 << "\n";
   else
    cout << 3*p2 << "\n";
  }
  return 0;
}

12 bachgold problem

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main() {
  int n,d;
  cin >> n;
  if(n%2==0) {
   cout << n/2 ;
   cout << "\n";
   for(int i=0;i<n/2;i++) {
    cout << 2 << " ";
   }
  }
  else {
   cout << n/2;
   cout << "\n";
   for(int i=0;i<n/2-1;i++) {
    cout << 2 << " ";
   }
   cout << 3;
  }
  return 0;
}

PbInfo

13 [ https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=2271&id_sursa=18424149#a_editor ProdMax ]

01.#include <iostream>
02. 
03.using namespace std;
04. 
05.int main(){
06.int n;
07.long long sol1 = 0, sol2 = 0, min1=1000001, min2=1000001, max1=-1000001, max2=-1000001, nr;
08.cin >> n;
09.for( int i = 0 ; i < n ; i++ ){
10.cin >> nr;
11.if( nr != 0 ){
12.if( nr > max2 ){
13.if( nr > max1 ){
14.max2 = max1;
15.max1 = nr;
16.}
17.else
18.max2 = nr;
19.}
20.if( nr < min2 ){
21.if( nr < min1 ){
22.min2 = min1;
23.min1 = nr;
24.}
25.else
26.min2 = nr;
27.}
28.}
29.}
30.sol1 = max1*max2;
31.sol2 = min1*min2;
32.if( sol1 > sol2 )
33.cout << sol1;
34.else
35.cout << sol2;
36.return 0;
37.}


14 [ https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=91&id_sursa=18423955#a_editor masini]

view source

print?
01.#include <fstream>
02.#include <iostream>
03.using namespace std;
04. 
05.ifstream fin("masini.in");
06.ofstream fout("masini.out");
07.int v[1000001];
08. 
09.int main() {
10.int n,t,s=0;
11.fin>>n>>t;
12.for(int i=0; i<n; i++)
13.fin>>v[i];
14.for(int i=0; i<n-1; i++)
15.for(int j=i+1; j<n; j++)
16.if(v[i] > v[j])
17.swap(v[i], v[j]);
18.int i=0;
19.while(t>=0)
20.{
21.i++;
22.s++;
23.t=t-v[i];
24.}
25.fout<<s;
26.return 0;
27.}

15 [ https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=92 proiecte]


01.#include <iostream>
02.#include <fstream>
03. 
04.using namespace std;
05.ifstream fin("proiecte.in");
06.ofstream fout("proiecte.out");
07.int v[1002],x[1002];
08.int main() {
09.int n,t,i,ok,aux,aux2;
10.fin>>n;
11.for(i=1;i<=n;i++){
12.fin>>t;
13.v[i]=t;
14.}
15.for(i=1;i<=n;i++){
16.x[i]=i;
17.}
18.do{
19.ok=1;
20.for(i=1;i<n;i++){
21.if(v[i]>v[i+1]){
22.aux2=x[i];
23.x[i]=x[i+1];
24.x[i+1]=aux2;
25.aux=v[i];
26.v[i]=v[i+1];
27.v[i+1]=aux;
28.ok=0;
29.}
30.}
31.}while(ok==0);
32.for(i=1;i<=n;i++){
33.fout<<x[i]<<" ";
34.}
35.return 0;
36.}

16 kMax


01.#include <iostream>
02. 
03.using namespace std;
04. 
05.int main()
06.{
07.int n,k,nr,s=0,i,v[1002],ok,aux;
08.cin>>n;
09.for(i=1;i<=n;i++){
10.cin>>nr;
11.v[i]=nr;
12.}
13.do{
14.ok=1;
15.for(i=1;i<n;i++){
16.if(v[i]>v[i+1]){
17.aux=v[i];
18.v[i]=v[i+1];
19.v[i+1]=aux;
20.ok=0;
21.}
22.}
23.}while(ok==0);
24.cin>>k;
25.for(i=1;i<=k;i++){
26.v[i]=v[i]*(-1);
27.}
28.for(i=1;i<=n;i++){
29.s=s+v[i];
30.}
31.cout<<s;
32.


17 eureni


#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

ifstream fin( "eureni.in" );
ofstream fout( "eureni.out" );

int main(){
  int s, e, n, b = 1, i = 0, cont = 0;
  fin >> s >> n >> e;
  while( n > i ){
    b = b * e;
    i ++ ;
  }
  for( i = 0 ; i <= n ; i++ ){
    if( s / b > 0 ){
      fout << b << " " << s / b << "\n";
      cont = cont + s / b;
      s = s % b;
    }
    b = b / e;
  }
  fout << cont;
  return 0;
}

18 bomboane

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream in("bomboane.in");
ofstream out("bomboane.out");

int minim,maxim,minpoz,maxpoz;

void Verif_Min_Max(int n, int i)
{
  if(n<minim)
  {
    minim=n;
    minpoz=i;
  }
  if(n>maxim)
  {
    maxim=n;
    maxpoz=i;
  }
}

int main()
{
  int n, medie=0,i,j;
  in>>n;
  int v[n+1];
  for(i=1; i<=n; i++)
  {
    in>>v[i];
    medie+=v[i];
  }
  if(medie%n)
    out<<-1;
  else
  {
    minim=v[1];
    maxim=v[1];
    minpoz=1;
    maxpoz=1;
    int c,mutari=0;
    int a[1001][4];
    medie/=n;
    for(j=1;; j++)
    {
      for(i=1; i<=n; i++)
      {
        Verif_Min_Max(v[i],i);
      }
      c=medie-v[minpoz];
      if(c==0)
        break;
      v[minpoz]=v[minpoz]+c;
      v[maxpoz]=v[maxpoz]-c;
      a[j][1]=maxpoz;
      a[j][2]=minpoz;
      a[j][3]=c;
      mutari++;
      minim=v[1];
      maxim=v[1];
      minpoz=1;
      maxpoz=1;
    }

    out<<mutari<<endl;
    for(i=1; i<=mutari; i++)
    {
      for(j=1; j<=3; j++)
        out<<a[i][j]<<" ";
      out<<endl;
    }
  }
}

19 plopi2

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

ifstream fin( "plopi2.in" );
ofstream fout( "plopi2.out" );

int main(){
  int n, suma = 0, minim = 10001, a, contor = 0;
  fin >> n;
  for( int i = 0 ; i < n ; i++ ){
    fin >> a;
    if( minim >= a )
      minim = a;
    else{
      suma = suma + a - minim ;
      contor++;
    }
  }
  fout << contor << " " << suma;
  return 0;
}

20 spectacole


#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;
int n, i, aux, k;
struct spectacol
{
  int x, y;
}v[105];

bool cmp(const spectacol a, const spectacol b)
{
  return a.y < b.y;
}

int main()
{
  ifstream f("spectacole.in");
  ofstream g("spectacole.out");
  f>>n;
  for(i=1; i<=n; i++)
    f>>v[i].x>>v[i].y;
  sort(v+1, v+n+1, cmp);
  for(i=1; i<=n; i++)
    if(v[i].x>=aux)
  {
    k++;
    aux = v[i].y;
  }
  g<<k;
  return 0;
}

21 hard_ssc

#include <iostream>

using namespace std;

int n, d[100001], k, x;

void cautare( int i, int j ){
  int m = ( i + j ) / 2;
  if( d[ m - 1 ] >= x && d[ m ] < x )
    d[ m ] = x;
  else{
    if( d[m] < x )
      cautare( i, m - 1 );
    else
      cautare( m + 1 , j );
  }
}

int main(){
  int i;
  cin >> n;
  k = 0;
  d[0] = 100001;
  for (i = 1; i <= n; i++){
    cin >> x;
    if (x <= d[k])
      d[++k] = x;
    else
      cautare( 1, k );
  }
  cout << k ;
  return 0;
}

22 subsecv

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

ifstream fin("subsecv.in");
ofstream fout("subsecv.out");

int suma[10001];

int main() {
  int i, j, c = 0, n, x;
  fin >> n;
  for( i = 1 ; i <= n ; i++ ) {
    fin >> x;
    suma[i] = ( x + suma[i-1] ) % n;
  }
  for( i = 1 ; i <= n && c == 0 ; i++ ) {
    for( j = i ; j <= n && c == 0 ; j++ ) {
      if( ( suma[j] - suma[i-1] ) % n == 0 )
        c = 1;
    }
  }
  fout << i-1 << " " << j-1;
  return 0;
}