Psihologia concursurilor de informatică/5 Despre algoritmi exponențiali și îmbunătățirea lor

From Algopedia
Revision as of 09:54, 7 March 2018 by Cata (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

⇦ înapoi la Psihologia concursurilor de informatică

Capitolul V: Despre algoritmi exponențiali și îmbunătățirea lor

Trebuie să spunem de la bun început că cea mai bună îmbunătățire care i se poate aduce unui algoritm în timp exponențial care rezolvă o anumită problemă este evitarea lui, adică găsirea - acolo unde este posibil - a unui algoritm polinomial care să rezolve aceeași problemă. Există cazuri în care acest lucru nu este posibil; în această situație, însă, orice îmbunătățire nu este decât o metodă de a ascunde gunoiul sub covor. Un algoritm exponențial rămâne exponențial, iar îmbunătățirile aduse îl pot face să meargă de două, de trei, de zece ori mai repede, dar nu-l pot transforma într-un algoritm polinomial. Creșterea cu două - trei unități a dimensiunii datelor de intrare va anihila saltul de la un calculator 486 la un Pentium.

În multe situații, nu se cunoaște nici un algoritm care să funcționeze în timp util și să furnizeze soluția optimă a unei probleme. În asemenea cazuri, dacă optimalitatea nu este strict necesară, se renunță la ea și se caută algoritmi care să producă soluții cât mai apropiate de cea optimă și care să meargă mult mai repede. Este intuitiv că, dacă impunem limite mai dure în ceea ce privește timpul de rulare al algoritmului, vom avea șanse mai mici să găsim o soluție apropiată de optim. Nu vom discuta în această carte despre cum se poate realiza un echilibru între abaterea soluției de la optim și timpul necesar pentru a o produce. Genul acesta de dileme apar și în cadrul concursului de informatică, dar acolo timpul nu permite o analiză laborioasă a problemei. Noi vom indica numai modul în care se poate „inventa” un algoritm polinomial în locul unuia exponențial și o metodă prin care acest algoritm poate fi îmbunătățit pentru ca rezultatele pe care acesta le scoate să nu fie departe de adevăr. Aceasta este una din tendințele din ultimii ani de la concursurile de informatică. Deoarece toți elevii cunosc problemele „clasice” care s-ar putea da la concurs, se încearcă departajarea lor prin urmărirea modului în care ei se adaptează la probleme fără o soluție eficientă cunoscută.

Să pornim de la o problemă celebră, cea a comis-voiajorului.

ENUNȚ: Se dă un graf complet orientat cu N ≤ 30 noduri. Fiecare muchie are un cost cuprins între 1 și 100. Se cere să se determine un ciclu hamiltonian de cost minim. Un ciclu hamiltonian este ciclul care parcurge fiecare nod exact o dată. Costul unui ciclu este suma costurilor muchiilor componente.

Intrarea: Datele de intrare se găsesc în fișierul INPUT.TXT, sub următoarea formă:

N
A[1,1] A[1,2] ... A[1,N]
.....
A[N,1] A[N,2] ... A[N,N]

unde A[i,j] este lungimea muchiei care iese din nodul i și intră în nodul j. Se garantează că A[i,i]=0, ∀1≤iN.

Ieșirea se va face în fișierul OUTPUT.TXT pe două linii. Pe prima linie se va tipări costul minim găsit, iar pe a doua traseul parcurs (N numere separate prin spații).

Exemplu:

INPUT.TXT OUTPUT.TXT
4
0 3 4 1
3 0 2 3
5 2 0 6
8 1 3 0
9
1 4 2 3

Timp de execuție: 30 secunde

Timp de implementare: 30 minute

REZOLVARE: Problema este arhicunoscută și de asemenea este arhicunoscut faptul că ea nu admite o rezolvare polinomială. Totuși, dacă această problemă vă este dată la un concurs, nu poate constitui o scuză în fața comisiei argumentul că problema nu este polinomială. Ea trebuie făcută să meargă cât mai bine. Spre deosebire de laboratoarele NASA, unde orice greșeală într-o linie de cod poate distruge un modul spațial cu echipaj cu tot, la olimpiadă nu se merge pe principiul „totul sau nimic”. Fiecare punct câștigat este bun câștigat.

Precizăm că metodele de mai jos se aplică mai degrabă în cazurile în care se cere o soluție optimă, dar se oferă punctaje parțiale și în cazul în care concurentul oferă o soluție cât de cât apropiată de cea optimă. Există șanse ca metodele de mai jos să asigure găsirea chiar a soluției optime pentru mare parte din teste, dar aceste șanse variază de la o problemă la alta.

În primul rând, care este deosebirea fundamentală dintre un algoritm backtracking și unul greedy? Algoritmul backtracking analizează pe rând fiecare soluție posibilă și o alege pe cea mai bună. În felul acesta, el nu poate scăpa soluția optimă. Din nefericire, în multe cazuri spațiul soluțiilor crește exponențial cu dimensiunea datelor de intrare; în aceste situații algoritmii backtracking nu mai sunt practici. În schimb, algoritmii greedy (engl. greedy = lacom) fac o parcurgere a datelor de intrare și, la fiecare pas al acestei parcurgeri, aleg o parte (destul de mică) din soluțiile posibile, iar pe restul le „aruncă”. La pasul următor se aleg o parte din soluțiile rămase și așa mai departe, până când în final rămâne o singură soluție care se tipărește.

Criteriul în funcție de care se face trierea soluțiilor este cheia unui algoritm greedy. Dacă acest criteriu poate garanta că la fiecare pas al algoritmului soluția optimă (sau cel puțin una din soluțiile optime, dacă pot exista mai multe) rămâne între soluțiile care sunt păstrate, atunci algoritmul greedy funcționează perfect. Demonstrația este ușoară: soluția optimă nu este „aruncată” niciodată, iar la sfârșitul algoritmului rămâne o singură soluție, de unde rezultă că soluția rămasă este tocmai cea optimă. Asemenea cazuri de algoritmi pentru care s-a demonstrat că ei funcționează sunt: algoritmii lui Kruskal și Prim pentru găsirea arborelui parțial de cost minim al unui graf, algoritmul lui Dijkstra pentru determinarea drumurilor de cost minim de la un nod la toate celelalte într-un graf ș.a.m.d.

Putem extinde aceste noțiuni și la domeniul jocurilor logice. De exemplu, jocul Nim (pe care probabil îl cunoașteți cu toții) are o strategie sigură de câștig pentru anumite poziții, iar pentru celelalte se poate demonstra că nu există nici o strategie de câștig. În cazul în care strategia există, jucătorului i se oferă o mutare care îl duce spre victorie. Ce este în fond această mutare? Tocmai un criteriu de a tria anumite configurații, favorabile jucătorului, și de a le ignora pe celelalte.

Există însă probleme pentru care nu s-a găsit (iar uneori s-a și demonstrat că nu există) nici un algoritm greedy. Continuând paralela cu jocurile logice, există jocuri care nu au nici o strategie de câștig pentru unul din jucători. Este cazul jocului de șah. Pentru unele asemenea probleme (cum ar fi cea de față, a comis-voiajorului), care au aplicații largi în diferite domenii practice, se investesc sume mari în cercetare pentru a se găsi algoritmi cât mai buni care să funcționeze într-un timp convenabil.

O situație asemănătoare apare la concursul de informatică, unde se cunoaște de la început timpul pus la dispoziție (atât cel pentru implementare, cât și cel pentru execuție) și se urmărește obținerea unui punctaj cât mai mare. Iată câteva metode destul de eficiente.


„Omorârea” backtracking-ului

Sintagma aceasta oarecum ilară, care stârnește mila pentru bietul backtracking, se aude foarte des pe la ieșirea din sălile de concurs, atunci când problema a fost mai „ciudată”, în sensul că foarte puțini concurenți au descoperit vreo soluție eficientă la ea. Ce este de fapt „backtracking-ul omorât” și în ce situații este el preferabil?

Problema comis-voiajorului sub diverse forme sau alte probleme exponențiale au fost propuse în anii trecuți spre rezolvare la concursuri. Dacă vrem să aflăm soluția optimă (de cost minim), neavând altă soluție la îndemână, trebuie să recurgem la backtracking. Backtracking-ul, după cum se știe, examinează pe rând fiecare posibilă soluție. În cazul nostru, backtracking-ul nu are altceva de făcut decât să genereze pe rând toate permutările mulțimii {1, 2, ..., N}. Considerând fiecare permutare ca fiind un posibil ciclu hamiltonian (știm sigur că oricărei permutări îi corespunde un ciclu hamiltonian, deoarece graful este complet), mai trebuie doar să calculăm costul fiecărei permutări și să o afișăm pe cea de cost minim. Până aici, nimic deosebit. Iată și sursa Pascal:

program Hamilton;
{$B-,I-,R-,S-}
const NMax=30;
type Vector=array[1..NMax] of Integer;
   Matrix=array[1..NMax,1..NMax] of Integer;
var A:Matrix;
  Route,BestRoute:Vector;
  Seen:set of 1..NMax;
  N,Cost,MinCost:Integer;

procedure ReadData;
var i,j:Integer;
begin
 Assign(Input,'input.txt');Reset(Input);
 ReadLn(N);
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do Read(A[i,j]);
   ReadLn;
  end;
 Close(Input);
end;

procedure Bkt(Level,Cost:Integer);
var i:Integer;
begin
 if Level=N+1
  then begin
      Inc(Cost,A[Route[N],1]);
      if Cost<MinCost
       then begin
          BestRoute:=Route;
          MinCost:=Cost;
         end;
     end
  else if Cost<MinCost
      then for i:=1 to N do
       if not (i in Seen)
        then begin
           Seen:=Seen+[i];
           Route[Level]:=i;
           Bkt(Level+1,Cost+A[Route[Level-1],i]);
           Seen:=Seen-[i];
          end;
end;

procedure WriteSolution;
var i:Integer;
begin
 Assign(Output,'output.txt');Rewrite(Output);
 WriteLn(MinCost);
 for i:=1 to N do Write(BestRoute[i],' ');
 WriteLn;
 Close(Output);
end;

begin
 ReadData;
 Route[1]:=1;
 Seen:=[1];
 MinCost:=MaxInt;
 Bkt(2,0);
 WriteSolution;
end.

Programul sub această formă nu se încadrează în timp nici măcar pentru N=15 (cifra depinde și de calculatorul folosit pentru testare, dar nu variază cu mai mult de două-trei nivele; să spunem cu generozitate că pe un calculator performant programul ar putea merge până la N=18 sau 20). Pe de altă parte, ideea în sine (algoritmul) de rezolvare nu mai poate fi mult îmbunătățită. Și cu toate acestea, programul trebuie să meargă până la N=30. Ce putem face?

Desigur, nu există o rezolvare elegantă. Putem însă încerca fel de fel de metode de a trișa. Deoarece nu avem timp să examinăm toate soluțiile, trebuie să renunțăm la o parte din ele, cu riscul ca printre ele să se afle tocmai soluția căutată. Una dintre tehnici este omorârea backtracking-ului. După numărul și tipurile soluțiilor pe care le cer, algoritmii backtracking ar putea fi împărțiți în mai multe categorii:

 • Cei care furnizează o singură soluție;
 • Cei care, pe baza unei funcții care atașează un cost fiecărei soluții, furnizează soluția de cost minim;
 • Cei care furnizează toate soluțiile.

Backtracking-ul omorât se aplică celui de-al doilea tip de cerințe. Putem face în așa fel încât să oprim programul exact la expirarea timpului permis pentru rulare și să afișăm cea mai bună soluție găsită până la momentul respectiv. Dacă am fost norocoși (termenul este cel mai potrivit în această situație), atunci programul nostru a apucat, în timpul pe care i l-am permis, să găsească soluția optimă. Dacă nu, putem totuși spera că a fost găsită o soluție cât de cât apropiată de cea optimă, pentru care putem eventual să primim măcar o parte din punctaj. După cum se vede, omorârea backtracking-ului nu promite marea cu sarea, dar este un artificiu binevenit, pentru că există trei variante:

 • Programul se încadrează în timp, caz în care backtracking-ul omorât nu aduce nimic în plus;
 • Programul nu se încadrează în timp, dar soluția optimă este găsită în timp, caz în care backtracking-ul simplu nu furnizează nici o soluție (și de obicei este oprit cu Ctrl-Break), pe când backtracking-ul omorât furnizează soluția;
 • Programul nu se încadrează în timp și nici soluția optimă nu este găsită în timp, caz în care backtracking-ul simplu nu furnizează nici o soluție, pe când backtracking-ul omorât furnizează o soluție eventual apropiată de optim.

Din experiență se poate spune că membrii comisiei de corectare acordă jumătate din punctele pentru un test mai degrabă atunci când li se oferă o soluție neoptimă decât atunci când li se oferă o soluție optimă într-un timp depășit. Adesea programul este oprit îndată ce timpul de rulare expiră, și părerea autorului e că e mai bine așa.

„Omorârea” nu se pretează la celelalte două versiuni de backtracking. Atunci când există o singură soluție, nu se mai pune problema de a găsi una apropiată de ea. Ori găsim soluția, ori nimic. De exemplu, nu are sens să rezolvăm problema de mai sus cu un backtracking omorât dacă știm sigur că nu se acordă punctaje parțiale pentru soluții neoptime (dar în general acest lucru nu se știe sigur...). Rămâne bineînțeles posibilitatea de a opri programul imediat ce soluția a a fost găsită. În cazul în care se cer toate soluțiile, de asemenea programul nu poate fi oprit. Atunci când se poate, merită calculat numărul de soluții, pentru ca imediat ce am găsit toate soluțiile, să oprim programul. Putem aplica backtracking-ul omorât numai dacă știm că se acordă punctaj și pentru afișarea unei părți din soluții.

Mai rămâne de stabilit cum anume se face „omorârea” backtracking-ului (și de fapt a oricărui program). Există mai multe metode. Prima, asupra căreia nu vom insista deoarece ea are „efecte secundare” și, în plus, este foarte lentă, constă din două etape:

 • Se setează ceasul sistem la ora 00:00:00 (miezul nopții) cu procedura SetTime din unitatea Dos a compilatorului Borland Pascal;
 • Periodic se testează ora cu procedura GetTime și se oprește programul atunci când se apropie „ora critică” (în cazul nostru 00:00:30).

După cum se vede, marele neajuns al acestei metode este că „dă peste cap” ceasul sistem (lucru dezastruos mai ales pentru cei care vin la concurs fără ceas...). În afară de aceasta, procedurile GetTime și SetTime apelează la rândul lor întreruperile DOS, ceea ce consumă mult din timpul care și așa este limitat.

A doua metodă, care este mai rapidă și nu lasă urme, constă în captarea întreruperii 8, adică a timer-ului. Timer-ul este o rutină care se apelează automat la fiecare 55 de milisecunde, deci cam de 18,2 ori pe secundă. În principiu, ea nu face nimic altceva decât să incrementeze ceasul sistem cu 55 ms. Pe lângă aceasta, însă, putem adăuga și propriul nostru cod, folosind procedurile Pascal GetIntVec și SetIntVec. Trebuie doar să avem grijă ca timer-ul scris de noi să-l apeleze și pe cel vechi, altfel ceasul sistem se va opri și cine știe ce altceva se mai poate întâmpla. Vom declara deci o variabilă Time care va fi decrementată la fiecare apel al întreruperii de ceas. Înainte de a intercepta întreruperea 8, vom inițializa variabila cu valoarea maximă dorită. Știm că timer-ul se apelează de 18,2 ori pe secundă, deci dacă limita de timp pentru un test este de 30 de secunde, valoarea inițială pentru variabila Time ar putea fi 18,2 x 30 = 546. Este bine să nu calculăm însă timpul la limită, deoarece avem nevoie de câteva fracțiuni și pentru tipărirea soluției în fișier, și poate pur și simplu ceasul comisiei de corectare o ia puțin înainte. De aceea, e mai sigură înmulțirea cu 17 în loc de 18,2.

În momentul în care, prin decrementări succesive, Time a ajuns la valoarea 0 (sau la o valoare negativă), programul trebuie oprit. Acest lucru presupune ieșirea din procedura de backtracking, afișarea soluției și restaurarea vechii întreruperi 8, pentru ca programul să nu lase „urme”. Iată deci o versiune a programului Pascal care va fi extrem de punctuală...

program Hamilton;
{$B-,I-,R-,S-}
uses Dos;
const NMax=30;
   TimeLimit=30; { secunde }

type Vector=array[1..NMax] of Integer;
   Matrix=array[1..NMax,1..NMax] of Integer;
var A:Matrix;
  Route,BestRoute:Vector;
  Seen:set of 1..NMax;
  N,Cost,MinCost:Integer;
  Time:Integer; { Contorul }
  OldTimer:procedure;

procedure MyTimer; interrupt;
{ Se executa la fiecare 55 ms }
begin
 Dec(Time);  { Ne facem treaba... }
 Inline($9C); { ...pushf... }
 OldTimer;  { ...si executam si vechiul timer }
end;

procedure ReadData;
var i,j:Integer;
begin
 Assign(Input,'input.txt');Reset(Input);
 ReadLn(N);
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do Read(A[i,j]);
   ReadLn;
  end;
 Close(Input);
end;

procedure Bkt(Level,Cost:Integer);
var i:Integer;
begin
 if Level=N+1
  then begin
      Inc(Cost,A[Route[N],1]);
      if Cost<MinCost
       then begin
          BestRoute:=Route;
          MinCost:=Cost;
         end;
     end
  else if (Time>0) and (Cost<MinCost)
      then for i:=1 to N do
       if not (i in Seen)
        then begin
           Seen:=Seen+[i];
           Route[Level]:=i;
           Bkt(Level+1,Cost+A[Route[Level-1],i]);
           Seen:=Seen-[i];
          end;
end;

procedure WriteSolution;
var i:Integer;
begin
 Assign(Output,'output.txt');Rewrite(Output);
 WriteLn(MinCost);
 for i:=1 to N do Write(BestRoute[i],' ');
 WriteLn;
 Close(Output);
end;

begin
 Time:=TimeLimit*17;
 { Captam intreruperea 8 (timer-ul) }
 GetIntVec(8,@OldTimer);
 SetIntVec(8,@MyTimer);
 ReadData;
 Route[1]:=1;
 Seen:=[1];
 MinCost:=MaxInt;
 Bkt(2,0);
 WriteSolution;
 { Restauram timer-ul }
 SetIntVec(8,@OldTimer);
end.

Și această a doua metodă are neajunsurile ei, deoarece presupune scrierea a destul de multe linii de program în plus. În afară de aceasta, instrucțiunea de decrementare a variabilei Time, precum și apelul suplimentar de procedură din cadrul întreruperii de ceas mai reduc puțin timpul dedicat calculelor efective. A treia variantă elimină și aceste deficiențe. Ea se bazează pe accesarea directă a locației de memorie $0000:$046C, unde se află, reprezentat pe 4 octeți, numărul de apeluri ale timer-ului (numărul de tacți) începând de la miezul nopții. Dacă declarăm o variabilă Time de tip Longint (deoarece acest tip de date ocupă 4 octeți) exact la această adresă, folosind clauza Pascal absolute, variabila se va incrementa la fiecare 55ms, scutindu-ne pe noi de această grijă. Dacă înmulțim variabila cu 55/1000, aflăm exact numărul de secunde scurse de la miezul nopții. Dacă împărțim acest rezultat la 3600, putem afla ora exactă ș.a.m.d. Lucrul care ne interesează pe noi este să setăm o „alarmă” care să oprească programul peste 30 de secunde. 30 de secunde înseamnă 30 x 18,2 incrementări ale variabilei Time. Folosind în loc de 18,2 valoarea 17 (pentru a păstra o rezervă), rezultă că trebuie să ne oprim atunci când Time are o valoare cu 30 x 17 mai mare decât la intrarea în program. Primul lucru pe care îl va face programul va fi să dea unei variabile Alarm valoarea Time + 30 x 17. Periodic (cel mai comod la intrarea în procedura backtracking) se va testa valoarea variabilei Time și atunci când ea este egală cu Alarm, se va ieși din program.

program Hamilton;
{$B-,I-,R-,S-}
const NMax=30;
   TimeLimit=30; { secunde }

type Vector=array[1..NMax] of Integer;
   Matrix=array[1..NMax,1..NMax] of Integer;
var A:Matrix;
  Route,BestRoute:Vector;
  Seen:set of 1..NMax;
  N,Cost,MinCost:Integer;
  Time:LongInt absolute $0000:$046C;
  Alarm:LongInt;

procedure SetAlarm;
begin
 Alarm:=Time+TimeLimit*17;
 { Cifra corecta era nu 17, ci 18.2;
  am pastrat insa o rezerva de siguranta }
end;

procedure ReadData;
var i,j:Integer;
begin
 Assign(Input,'input.txt');Reset(Input);
 ReadLn(N);
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do Read(A[i,j]);
   ReadLn;
  end;
 Close(Input);
end;

procedure Bkt(Level,Cost:Integer);
var i:Integer;
begin
 if Level=N+1
  then begin
      Inc(Cost,A[Route[N],1]);
      if Cost<MinCost
       then begin
          BestRoute:=Route;
          MinCost:=Cost;
         end;
     end
  else if (Time<Alarm) and (Cost<MinCost)
      then for i:=1 to N do
       if not (i in Seen)
        then begin
           Seen:=Seen+[i];
           Route[Level]:=i;
           Bkt(Level+1,Cost+A[Route[Level-1],i]);
           Seen:=Seen-[i];
          end;
end;

procedure WriteSolution;
var i:Integer;
begin
 Assign(Output,'output.txt');Rewrite(Output);
 WriteLn(MinCost);
 for i:=1 to N do Write(BestRoute[i],' ');
 WriteLn;
 Close(Output);
end;

begin
 SetAlarm;
 ReadData;
 Route[1]:=1;
 Seen:=[1];
 MinCost:=MaxInt;
 Bkt(2,0);
 WriteSolution;
end.

Singura problemă pe care o poate ridica această ultimă versiune este următoarea: dacă programul este lansat în execuție la un moment foarte apropiat de miezul nopții, atunci variabila Alarm va avea o valoare mai mare decât numărul de tacți dintr-o zi. Variabila Time nu va ajunge niciodată la această valoare, deoarece la miezul nopții ea va lua din nou valoarea 0. Este totuși puțin probabil să vă fie corectat programul la miezul nopții...


Greedy euristic

După cum am spus, la unii algoritmi greedy, criteriul de departajare garantează că soluția optimă nu este niciodată scăpată din vedere. De și mai multe ori, totuși, criteriile de departajare nu pot promite acest lucru; în general elevii, la ieșirea din sălile de concurs, în cazul unei probleme mai controversate, își expun părerile și ideile față de colegii lor, apoi fiecare îi demonstrează celuilalt că algoritmul propus de el nu merge, prezentându-i un contraexemplu. Momentele cele mai picante se produc atunci când algoritmul pare să nu fie corect, dar nici nu se poate găsi un contraexemplu.

În aceste situații, criteriile de departajare a soluțiilor la algoritmii greedy se numesc funcții euristice, iar algoritmul în sine se numește greedy euristic (în greaca veche, heuriskein însemna a afla). Dacă nu poate promite optimalitatea, funcția euristică trebuie în orice caz aleasă cât mai bine, respectiv trebuie să aibă șanse cât mai mari să rețină soluția optimă, sau măcar să rețină la fiecare pas soluții cât mai apropiate de cea optimă.

Un singur algoritm greedy euristic are șanse mici să găsească soluția optimă. Dar algoritmii greedy euristici au unele proprietăți interesante:

 • Se încadrează cu ușurință în timpul de rulare;
 • Sunt ușor de implementat;
 • O modificare cât de mică a funcției euristice poate modifica radical algoritmul și soluția furnizată de el. Deoarece nu avem de unde ști care dintre funcțiile euristice este mai bună (acest lucru depinde de datele pe care este testată problema), ideal este să reținem ambele soluții furnizate și să o alegem pe cea mai bună.
 • De multe ori, datele de intrare sunt vectori sau matrice; în unele situații, sensul în care sunt ele parcurse pentru determinarea soluției nu este important. Schimbând sensul de parcurgere, obținem de asemenea două soluții distincte pe care le putem compara.
 • Aproape întotdeauna, funcțiile euristice conțin teste de genul:
if A<B then Actiune1 else Actiune2;

Din punct de vedere logic, dacă A=B se poate executa oricare din cele două acțiuni. Condiția „A<B” este echivalentă cu condiția „A<=B”. Totuși, din punct de vedere al calculatorului, cele două condiții sunt absolut diferite și pot produce soluții cu totul diferite. Iată de exemplu, două rutine care caută poziția k pe care se află elementul minim într-un vector V cu N elemente:

k:=1;
for i:=2 to N do
 if V[i]<V[k] then k:=i;

respectiv

k:=1;
for i:=2 to N do
 if V[i]<=V[k] then k:=i;


Cele două versiuni vor găsi într-adevăr un indice k astfel încât V[k] să fie minim. Totuși, dacă există mai multe elemente de valoare minimă, atunci prima versiune va întoarce indicele cel mai mic, pe când ultima îl va întoarce pe cel mai mare.

Iată un exemplu de funcție euristică pentru problema comis-voiajorului: pornim din nodul 1 și, la fiecare pas, ne deplasăm în cel mai apropiat nod care nu a fost vizitat încă. După ce toate nodurile au fost vizitate, trebuie numai să ne deplasăm din ultimul nod vizitat în nodul 1. Luată în sine, această euristică nu este strălucită. Ea poate însă să fie „clonată” într-o multitudine de variante. În primul rând că nu este obligatoriu să pornim din nodul 1. Putem aplica același algoritm pornind pe rând din fiecare nod; la sfârșit tipărim soluția de cost minim. Prima variantă a programului Pascal este:

program Hamilton;
{$B-,I-,R-,S-}
const NMax=30;
type Vector=array[1..NMax] of Integer;
   Matrix=array[1..NMax,1..NMax] of Integer;
var A:Matrix;
  Route,BestRoute:Vector;
  N,Cost,MinCost,i:Integer;

procedure ReadData;
var i,j:Integer;
begin
 Assign(Input,'input.txt');Reset(Input);
 ReadLn(N);
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do Read(A[i,j]);
   ReadLn;
  end;
 Close(Input);
end;

procedure Greedy1(Start:Integer;var R:Vector;
         var Cost:Integer);
var i,j,Closest:Integer;
  Seen:set of 1..NMax;
begin
 R[1]:=Start;
 Cost:=0;
 Seen:=[Start];
 for i:=2 to N do
  begin
   { Cauta nodul cel mai apropiat }
   Closest:=MaxInt;
   for j:=1 to N do
    if (not (j in Seen)) and (A[R[i-1],j]<Closest)
     then begin
         Closest:=A[R[i-1],j];
         R[i]:=j;
        end;
   Inc(Cost,Closest);
   Seen:=Seen+[R[i]];
  end;
 { Inchide ciclul }
 Inc(Cost,A[R[N],Start]);
end;

procedure Update;
begin
 if Cost<MinCost
  then begin
      MinCost:=Cost;
      BestRoute:=Route;
     end;
end;

procedure WriteSolution;
var i:Integer;
begin
 Assign(Output,'output.txt');Rewrite(Output);
 WriteLn(MinCost);
 for i:=1 to N do Write(BestRoute[i],' ');
 WriteLn;
 Close(Output);
end;

begin
 ReadData;
 MinCost:=MaxInt;
 for i:=1 to N do
  begin
   Greedy1(i,Route,Cost);
   Update;
  end;
 WriteSolution;
end.

De sine stătătoare, funcția euristică nu este strălucită. Totuși, ea poate fi lesne modificată. Se observă că, în procedura Greedy1, instrucțiunea for j:=1 to N do... poate fi înlocuită cu for j:=N downto 1 do..., iar condiția (A[R[i-1],j]<Closest) cu (A[R[i-1],j]<Closest)[1]. Făcând toate combinațiile posibile, rezultă alte trei proceduri, Greedy2, Greedy3 și Greedy4, iar noua formă a programului principal este:

begin
 ReadData;
 MinCost:=MaxInt;

 for i:=1 to N do
  begin
   Greedy1(i,Route,Cost);
   Update;
   Greedy2(i,Route,Cost);
   Update;
   Greedy3(i,Route,Cost);
   Update;
   Greedy4(i,Route,Cost);
   Update;
  end;

 WriteSolution;
end.

După cum se vede, adaosul de proceduri face ca sursa să atingă dimensiuni impunătoare, dar efortul necesar pentru a o scrie este aproape aceeași ca și când ar fi existat o singură funcție euristică. Practic, trebuie scrisă una singură din cele patru funcții, restul rezumându-se la copierea unor blocuri cu ajutorul editorului Borland Pascal.


Decizia între greedy euristic și backtracking

Pentru a ne asigura și mai multe puncte din cele puse în joc, putem încerca următoarea combinație: pentru grafuri mici, care pot fi examinate exhaustiv în timp de câteva secunde, vom apela la algoritmul backtracking pentru rezolvarea problemei. Numai pentru valori mari, pentru care știm sigur că backtracking-ul depășește timpul admis, vom apela la funcțiile euristice. Ce înseamnă valori „mici” si „mari” se poate aproxima sau se poate determina după câteva teste. Aceste valori depind de problemă și de mașina folosită.

Deoarece primele teste pentru fiecare problemă (uneori o treime sau chiar jumătate din ele) sunt de dimensiuni mici, e bine dacă vi le puteți asigura printr-un backtracking care de regulă se implementează în 15-20 minute.


Combinația greedy euristic + backtracking

Urmărind prima rezolvare de la punctul (1) - varianta backtracking fără nici un fel de modificări - se observă că variabila MinCost se inițializează cu valoarea MaxInt. În felul acesta, prima soluție găsită este implicit cea mai bună și durează o vreme până când rezultatele încep să se apropie de optim. Pe de altă parte, evaluarea unui anumit lanț din graf și prelungirea lui cu noi noduri până la închiderea ciclului hamiltonian nu se fac decât dacă costul lanțului nu a depășit deja valoarea MinCost. De aici provine întrebarea firească: ce-ar fi dacă, în loc să inițializăm variabila MinCost cu valoarea MaxInt, am lansa mai întâi unul sau mai multe greedy-uri euristice (depinde câte apucăm să scriem) pentru a da o valoare mai apropiată de adevăr variabilei MinCost ? Sigur, cu o floare nu se face primăvară, dar în cazul nostru se pot câștiga secunde prețioase. Se poate de asemenea ca după aceste greedy-uri să apelăm nu un backtracking simplu, ci unul omorât prin orice metodă, caz în care șansele se îmbunătățesc considerabil. Programul principal ar putea fi atunci:

begin
 SetAlarm;
 ReadData;
 MinCost:=MaxInt;
 for i:=1 to N do
  begin
   Greedy1(i,Route,Cost);
   Update;
   Greedy2(i,Route,Cost);
   Update;
   Greedy3(i,Route,Cost);
   Update;
   Greedy4(i,Route,Cost);
   Update;
  end;
 Route[1]:=1;
 Seen:=[1];
 Bkt(2,0);
 WriteSolution;
end.


Testarea aleatoare a posibilităților

Oricât ar părea de ciudat, și aceasta este o cale de a ieși din încurcătură. Ce-i drept, nu cea mai eficientă, dar atunci când imaginația vă joacă feste iar backtracking-ul nu vă surâde, puteți încerca chiar și o rezolvare care se bazează puternic pe funcția Random. În acest caz, tot ce aveți de făcut este să generați aleator cicluri hamiltoniene și să-i calculați fiecăruia costul. La sfârșit îl tipăriți pe cel de cost minim găsit. Bineînțeles, oprirea programului se va face printr-o „omorâre” de orice tip. Timpul de implementare al unei asemenea rezolvări este de ordinul minutelor. Această versiune găsește uneori soluția optimă, dar alteori este foarte departe de ea. De asemenea, are marele dezavantaj că la două rulări consecutive nu generează același rezultat, deoarece procedura Randomize își extrage variabila RandSeed (folosită pentru a genera numere aleatoare) pe baza timer-ului... Personal nu o recomand, dar este destul de des folosită pe la concursuri. Și este momentul să amintim o urare ce li se adresează concurenților care intră în sala de corectare, respectiv „Să fie într-un timer bun!”.

program Hamilton;
{$B-,I-,R-,S-}
const NMax=30;
   TimeLimit=30; { secunde }

type Vector=array[1..NMax] of Integer;
   Matrix=array[1..NMax,1..NMax] of Integer;
var A:Matrix;
  Route,BestRoute:Vector;
  Seen:set of 1..NMax;
  N,Cost,MinCost:Integer;
  Time:LongInt absolute $0000:$046C;
  Alarm:LongInt;

procedure SetAlarm;
begin
 Alarm:=Time+TimeLimit*17;
 { Cifra corecta era nu 17, ci 18.2;
  am pastrat insa o rezerva de siguranta }
end;

procedure ReadData;
var i,j:Integer;
begin
 Assign(Input,'input.txt');Reset(Input);
 ReadLn(N);
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do Read(A[i,j]);
   ReadLn;
  end;
 Close(Input);
end;

procedure RandomCycle;
var i,j:Integer;
begin
 Route[1]:=Random(N)+1;
 Seen:=[Route[1]];
 Cost:=0;
 for i:=2 to N do
  begin
   repeat Route[i]:=Random(N)+1;
   until not (Route[i] in Seen);
   Seen:=Seen+[Route[i]];
   Inc(Cost,A[Route[i-1],Route[i]]);
  end;
 Inc(Cost,A[Route[N],Route[1]]);
end;

procedure Update;
begin
 if Cost<MinCost
  then begin
      MinCost:=Cost;
      BestRoute:=Route;
     end;
end;

procedure WriteSolution;
var i:Integer;
begin
 Assign(Output,'output.txt');Rewrite(Output);
 WriteLn(MinCost);
 for i:=1 to N do Write(BestRoute[i],' ');
 WriteLn;
 Close(Output);
end;

begin
 SetAlarm;
 Randomize;
 ReadData;
 MinCost:=MaxInt;
 while Time<Alarm do
  begin
   RandomCycle;
   Update;
  end;
 WriteSolution;
end.
 1. Greșeală în original