Clasa a V-a lecția 12 - 28 oct 2014

From Algopedia
Jump to: navigation, search

Tema – rezolvări

Rezolvări aici [1]

Lecție

Exerciții

Scrieți schema logică și programul C pentru următoarele probleme, folosind fișiere pentru citirea și scrierea datelor.

 • Să se spună de cîte ori un număr conține pe altul. Exemplu: 439453967 conține 39 de două ori, iar 2323232 conține 232 de 3 ori. Iată o variantă de algoritm. Acest algoritm nu funcționează într-un caz particular. Puteți spune cînd? Cum putem repara problema?
Apariții număr în număr
 #include <stdio.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int n, p, pc, p10, ap;

  fin = fopen( "aparitii.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d%d", &n, &p );
  fclose( fin );

  // calculam numarul de cifre al lui p
  pc = p;
  p10 = 1;
  while ( pc > 0 ) {
   p10 = p10 * 10;
   pc = pc /10;
  }
  // comparam cu ultimele cifre ale lui n
  ap = 0;
  while ( n > 0 ) {
   if ( n % p10 == p )
    ap = ap + 1;
   n = n / 10;
  }

  fout = fopen( "aparitii.out", "w" );
  fprintf( fout, "%d\n", ap );
  fclose( fout );
  return 0;
 }
 • Să se spună dacă un număr are toate cifrele distincte. Avem mai multe variante. Iată o variantă posibilă.
Număr cu cifre distincte
 #include <stdio.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int n, nc, cf;

  fin = fopen( "distincte.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d", &n );
  fclose( fin );

  nc = 0;
  while ( n > 9 && nc == 0 ) {
   cf = n % 10;
   nc = n / 10;
   while ( nc > 0 && nc % 10 != cf )
    nc = nc / 10;
   n = n / 10;
  }

  fout = fopen( "distincte.out", "w" );
  if ( nc == 0 )
   fprintf( fout, "Cifre distincte\n" );
  else
   fprintf( fout, "Cifre nedistincte\n" );
  fclose( fout );

  return 0;
 }

Secvențe

Definiție: denumim secvență un șir de numere. Exemplu: 34 20 4 0 12 5 8 7. Simplu?

Citirea unei secvențe

Deoarece nu avem unde păstra numerele unei secvențe, le vom citi, pe rînd, în aceeași variabilă. Pentru a ști cîte numere citim (cîte numere are secvența) de obicei vom citi mai întîi numărul de numere din secvență, n și apoi cele n numerele din secvență, într-o buclă WHILE-DO. Exemplu:

Citire secvență
 fscanf( fin, "%d", &n );
 i = 0;
 while ( i < n ) {
  fscanf( fin, "%d", &a );
  i = i + 1;
 }

Suma unei secvențe

Ca prim exemplu de lucru cu secvențe să calculăm suma a n numere citite la intrare:

Suma unei secvențe
 #include <stdio.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int n, i, a, suma;

  fin = fopen( "suma.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d", &n );
  suma = 0;
  i = 0;
  while ( i < n ) {
   fscanf( fin, "%d", &a );
   suma = suma + a;
   i = i + 1;
  }
  fclose( fin );

  fout = fopen( "suma.out", "w" );
  fprintf( fout, "%d", suma );
  fclose( fout );
  return 0;
 }

Exemple:

Fișierul suma.in Fișierul suma.out
3
4 2 6
12
5
25 10 8 0 4
47

Observații:

 • variabila i se numește contor, deoarece ea contorizează numărul de execuții al buclei WHILE-DO. Pentru a executa o buclă de n ori inițializăm contorul cu 0 și ne oprim cînd devine egal cu n. Preferăm această variantă, față de a porni cu i de la 1, deoarece ne obișnuiește pentru viitor să lucrăm corect cu vectori.
 • Variabila suma se numește acumulator, deoarece în ea se acumulează rezultatul, pe măsură ce citim secvența. Orice variabilă de tip acumulator trebuie inițializată înainte de a începe calculele! În acest caz, deoarece este o sumă, ea se va inițializa cu 0, deoarece 0 este elementul neutru la adunare. Dacă am fi calculat produsul secvenței am fi inițializat acumulatorul cu 1, deoarece 1 este elementul neutru la înmulțire.

Numărul de elemente pare din secvență

Să se afișeze cîte elemente pare se află într-o secvență

Numărul de numere pare dintr-o secvență
 #include <stdio.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int n, i, a, pare;

  fin = fopen( "pare.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d", &n );
  pare = 0;
  i = 0;
  while ( i < n ) {
   fscanf( fin, "%d", &a );
   if ( a % 2 == 0 )
    pare = pare + 1;
   i = i + 1;
  }
  fclose( fin );

  fout = fopen( "pare.out", "w" );
  fprintf( fout, "%d", pare );
  fclose( fout );
  return 0;
 }

Numărul de elemente zero și diferite de zero din secvență

Să se calculeze cîte numere zero apar într-o secvență, precum și cîte numere diferite de zero.

Numărul de elemente nule și nenule dintr-o secvență
 #include <stdio.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int n, i, a, zero;

  fin = fopen( "zero.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d", &n );
  zero = 0;
  i = 0;
  while ( i < n ) {
   fscanf( fin, "%d", &a );
   if ( a == 0 )
    zero = zero + 1;
   i = i + 1;
  }
  fclose( fin );

  fout = fopen( "zero.out", "w" );
  fprintf( fout, "%d %d", zero, n - zero );
  fclose( fout );
  return 0;
 }

Căutare număr în secvență

Să se spună dacă un număr e apare într-o secvență și pe ce poziție. Dacă e apare în secvență se va afișa poziția primei apariții a lui, între 0 și n - 1. În caz contrar se va afișa n.

Prima apariție a unui număr într-o secvență
 #include <stdio.h>

 int main() {
  FILE *fin, *fout;
  int n, i, a, e, poz;

  fin = fopen( "caut.in", "r" );
  fscanf( fin, "%d%d", &e, &n );
  poz = n;
  i = 0;
  while ( i < n && poz == n ) {
   fscanf( fin, "%d", &a );
   if ( a == e )
    poz = i;
   i = i + 1;
  }
  fclose( fin );

  fout = fopen( "caut.out", "w" );
  fprintf( fout, "%d", poz );
  fclose( fout );
  return 0;
 }

Observații:

 • Variabila poz are dublu rol. Pe de o parte ea memorează poziția primei apariții a numărului e în secvență. Pe de altă parte ea ne spune dacă am găsit numărul, astfel încît să ieșim din bucla WHILE-DO imediat ce am găsit numărul e. Variabilele care semnalează îndeplinirea unei condiții de oprire se numesc stegulețe, deci putem spune că variabila poz este un steguleț.

Tema

 • Rezolvați problema pinochio dată la OJI 2003 clasa a 5a (schemă logică + program C în CodeBlocks, trimis la vianuarena).
 • Poziții (schemă logică + program C în CodeBlocks trimis la vianuarena): se citește o secvență de n numere. Să se spună cîte din numere sînt egale cu poziția lor în secvență. Primul număr este pe poziția 0, ultimul pe poziția n – 1. Exemple:
pozitii.in pozitii.out
4
0 3 2 5
2
10
7 1 2 3 2 5 9 7 3 9
6
 • Problemă de logică: dispunem de 3000 de banane pe care vrem să le transportăm din orașul A în orașul B aflate la 1000km distanță. Dispunem de o cămilă care poate să care maxim 1000 de banane. În timp ce mergea ea mănîncă o banană la fiecare kilometru. Care este numărul maxim de banane pe care le puteți duce din A în B și cum procedați? Puteți desigur să depozitați banane în orice loc de pe drum.

Rezolvări aici [2]